...sigdelset  
 
 
 

sigdelset(从信号集里删除一个信号)
相关函数 sigemptyset,sigfillset,sigaddset,sigismember
表头文件 #include<signal.h>
定义函数 int sigdelset(sigset_t * set,int signum);
函数说明 sigdelset()用来将参数signum代表的信号从参数set信号集里删除。
返回值 执行成功则返回0,如果有错误则返回-1。
错误代码 EFAULT 参数set指针地址无法存取
EINVAL 参数signum非合法的信号编号

 
 

                                Linhan 2005 ShenZhen
 

范例: