...sigfillset  
 
 
 

sigfillset(将所有信号加入至信号集)
相关函数 sigempty,sigaddset,sigdelset,sigismember
表头文件 #include<signal.h>
定义函数 int sigfillset(sigset_t * set);
函数说明 sigfillset()用来将参数set信号集初始化,然后把所有的信号加入
到此信号集里。
返回值 执行成功则返回0,如果有错误则返回-1。
附加说明 EFAULT 参数set指针地址无法存取

 
 

                                Linhan 2005 ShenZhen
 

范例: