MoveAfterReturn 属性

       

如果按 Enter (Return) 后活动单元格的位置改变,则该值为 TrueBoolean 类型,可读写。

示例

本示例将 MoveAfterReturn 属性设为 True

myChart.Application.MoveAfterReturn = True