FontSize 属性

       

以磅为单位返回或设置指定的艺术字字体大小。可读写。Single 类型。

示例

本示例将 myDocument 中名为“WordArt 4”的形状中的字号设置为 16 磅。

Set myDocument = ActivePresentation.Slides(1)
myDocument.Shapes("WordArt 4").TextEffect.FontSize = 16