TimeLine 属性

       

返回 TimeLine 对象,该对象代表幻灯片的动画日程表。

expression.TimeLine

expression  必选。该表达式返回“应用于”列表中的对象之一。

示例

以下示例将一个跳动的动画添加到第一张幻灯片的第一个形状中。

Sub NewTimeLineEffect()

  Dim sldFirst As Slide
  Dim shpFirst As Shape

  Set sldFirst = ActivePresentation.Slides(1)
  Set shpFirst = sldFirst.Shapes(1)

  sldFirst.TimeLine.MainSequence.AddEffect _
    Shape:=shpFirst, EffectId:=msoAnimEffectBounce

End Sub